01

Group – Mansi Jasmin Radadia, Silasalin Krisanarungkhun, Ryal Sequeira Research – Translation of Geometry; Mode – Inflation; Fluid – Air

012

013 014 015 016 017 018 019 0110 0111 0112 0113 0114 0115